Sempozyum Konuları

             SEMPOZYUM KONULARI

                  Sempozyumda aşağıdaki konular ele alınacaktır.

1.      Eyyûbî Ailesinin İlk Dönem Tarihleri

2.      Eyyûbî Ailesinin Büyükleri

3.      Salâhaddîn Eyyûbî’nin Nureddin Zengi ile İlişkileri

4.      Salâhaddîn Eyyûbî’nin İlim Adamlarıyla İlişkileri

5.      Salâhaddîn Eyyûbî döneminde Eğitim Kurumları

6.      Salâhaddîn Eyyûbî döneminde Eğitim Kurumlarında Okutulan İlimler

7.      Salâhaddîn Eyyûbî’nin kardeşi Melik Âdil’in Faaliyetleri

8.      Eyyûbîler  Döneminde Bilim, Kültür, Sanat Çalışmaları

9.      Eyyûbîler Döneminde Tefsir Çalışmaları

10.  Eyyûbîler Döneminde Hadis Çalışmaları

11.  Eyyûbîler Döneminde Fıkıh Çalışmaları

12.  Eyyûbîler Döneminde Farklı Dinî Yapılar

13.  Kudüs’ün Fethi

14.  Kudüs’ün Fethi’nde Türk-Kürt İttifakının Rolü

15.  Eyyûbî - Selçuklu İlişkileri

16.  Eyyûbî – Zengî İlişkileri

17.  Eyyûbî – Abbasî İlişkileri

18.  Eyyûbî –Artuklu İlişkileri

19.  Eyyûbî –Ermeni İlişkileri

20.  Eyyûbî - Fatimi İlişkileri

21.  Eyyûbî - Haçlı İlişkileri

22.  Eyyûbî - Muvahhidler İlişkileri

23.  Eyyûbî – Memlûk İlişkileri

24.  Mısır Eyyûbîleri

25.  Şam Eyyûbîleri

26.  Halep Eyyûbîleri

27.  Hasankeyf Eyyûbîleri