Düzenleme Komitesi

SEMPOZYUM DÜZENLEME KOMİTESİ

 

Prof. Dr. Mehmet Hakkı ALMA           (Rektör)

Prof. Dr. Ramazan ŞEŞEN                   (Mimar Sinan Üniversitesi Emekli Tarih Öğretim Üyesi )

Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA           (Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Şükrü İsmail İPEK                 (Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Sulhattin YAŞAR                   (Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Şadi Eren                                (Iğdır Üni. İlahiyat Fak. Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Abdulhalim OFLAZ     (Iğdır Üni. İlahiyat Fak. İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin YURT    (Iğdır Üniversitesi SBE Müdürü)

Dr. Öğr. Üyesi Mirpenç AKŞİT            (Iğdır Üni. İlahiyat Fak. Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmad al-Khalil            (Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Arş. Gör. Furkan ERBAŞ                      (Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)      

Arş. Gör. Emine PEKÖZ                       (Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Arş. Gör. İsa BABUR                            (Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)        

Arş. Gör. Rümeysa SEVEN                   (Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)   

Arş. Gör. Zeynep AKBUDAK               (Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Arş. Gör. Ümit KOCA                            (Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Arş. Gör. Aynur ÇINAR                         (Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Arş. Gör. İlyas ALTUNER                     (Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)